next up previous contents
Next: Contents Up: Reports   Contents

Computer Algebra and Algebraic
Geometry -- Achievements and Perspectives*

GERT-MARTIN GREUEL
Fachbereich Mathematik
Universität Kaiserslautern, Erwin-Schrödinger-Straße
D - 67663 Kaiserslautern
email (greuel@mathematik.uni-kl.de)


Date: February 9, 2000

De computer is niet de steen
maar de slijpsteen der wijzen.
(The computer is not the philosopher's stone
but the philosopher's whetstone.)
Hugo Battus, Rekenen op taal (1989)

| ZCA Home | Reports |